Ing. Rostislav Lorenc -projektant - projekce - stavbyvedoucí

A.Tomíčka 384, 57001 Litomyšl, Česká Republika

Telefon: 737 736 480

Email:

Profil firmy

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

- projektová dokumentace staveb - projekce

- vedení realizace stavby - stavbyvedoucí

- autorský a technický dozor nad stavbou

- zastupování stavebníka

- stavebně technické a inženýrské průzkumy